2020-07-12 Gudstjänst Roland Gustafsson Apostladagen