Välkommen till

Helga Trefaldighets församling i Kronoberg

en församling inom Missionsprovinsen i Sverige

Vi firar gudstjänst varannan söndag kl 10, på Värendsgatan 44 i Alvesta (Ulriksbergskyrkan).

Varmt välkomna!

Helga Trefaldighet och S:t Andreas församlingar söker gemensam präst!

 

Våra två församlingar söker gemensamt en präst till en tjänstegrad omkring 40 %. Vi finns belägna i Alvesta – Södra Sveriges mittpunkt – och i Emmaboda – knutpunkten mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona. I dessa trakter, präglade av kristen tro och väckelse sedan lång tid, önskar vi vidareföra detta arv till nya generationer och människor – i trohet mot Herren, Hans Ord och vår evangelisk-lutherska bekännelse. Som präst i våra församlingar finns du med i ett kollegium av för tillfället en kyrkoherde och en veniat. Vill Du stå med oss i detta viktiga uppdrag vill vi gärna träffa Dig! 

Ansökan inne senast 15 april!

För mer information och frågor, kontakta:

 

Simeon Appell, kyrkoherde Helga Trefaldighets församling, 0739-471151, simeon.appell@missionsprovinsen.se

 

Arne Block, kyrkorådets ordförande Helga Trefaldighets församling, 0709-780651, arneblock12@gmail.com

 

Anders Petersson, ordförande S:t Andreas församling, 0738-217580, anderspetersson62@gmail.com

Elof Ängdahl, vice ordförande S:t Andreas församling, 0709-625394, elofpetersson@live.com

 

 

Missionsprovinsens missionsbiskop Bengt Ådahl 

           har skrivet om corona-epedemin

Nu när Corona-viruset sprider sig, växer oron bland människor i vårt samhälle. Vi har anledning att särskilt tänka på dem som redan drabbats eller som på grund av sjukdom och svaghet känner sig extra oroliga!

Myndigheternas råd och riktlinjer kan komma att ändras, och det är angeläget att vi följer dessa – se närmare på www.folkhalsomyndigheten.se/

Smittspridningen kan också påverka gudstjänster och samlingar inom Missionsprovinsen, särskilt när det gäller frågan om hur nattvarden firas.

Här är några enkla råd:

Är du själv sjuk, förkyld, har snuva m.m: Stanna hemma!

Tillämpar ni fridshälsning i nattvardsmässan i din församling, bör ni undvika att ta varandra i hand, utan nicka vänligt till varandra istället.

Är du osäker om hur du ska göra vid nattvardsgången; tala med din församlingspräst före gudstjänsten. Han kan ge goda råd.

Man kan stanna hemma, dels för att man själv är sjuk, men också för att man är extra känslig för att bli smittad och skulle ha svårt att klara av att blir sjuk; använd då gärna möjligheten att kalla på din församlingspräst och be att han gör hembesök.

Tvätta händerna när du träffat andra människor.

Och kom ihåg att bära fram dessa bekymmer, liksom andra, och överlämna dem i Herrens händer. Bed för de sjuka och drabbade. Bed om beskydd.

Psaltaren 61 är en bön om beskydd. I vers 5 står det:
Låt mig bo i din hydda evinnerligen, under dina vingars beskydd tar jag min tillflykt. Sela.

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop