Joacim Brandt Erlandsson

Joacim
är komminister i församlingen. Han bor i Moheda, Alvesta kommun.
Mobilnr.: 0729-65 77 12

Simeon Appell

Simeon
är kyrkoherde i församlingen. Han bor i Åboda, Alvesta kommun, tillsammans med sin fru Helena och deras barn.
Mobilnr.: 0739-471151