Hälsning i orostider

Hälsning i orostider

”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.” (Kol 3:16)

Den apostoliska uppmaningen gäller ständigt. Kristi ord behövs. Rikligt. Också och inte minst i orostider. Det är den fasta klippan att stå på i stormen. På ett särskilt sätt har detta gällt för Kristi kyrka i alla tider vid söndagens gudstjänst.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att komma till församlingens gemensamma gudstjänst ges på baksidan av detta blad ett förslag till ordning för egen andakt i hemmet. På så sätt kan du i Anden fira gudstjänst med dina bröder och systrar i tron. Andakten kan förstås utformas på annat sätt, huvudsaken är att Guds ord blir läst och att bönens samtal med din Gud pågår. Det är också en god daglig vana, att både börja och sluta dagen med att lägga vårt liv i Herrens händer.

Önskar du nattvarden eller samtal, finns det alltid möjlighet att kontakta kyrkoherden. Är du sjuk eller av annan anledning önskar församlingens förbön går det också bra att kontakta kyrkoherden.

Önskar du fira gudstjänst med hjälp av ljud- och bildinspelningar finns en hel del på internet. T ex Immanuelförsamlingen i Göteborg har en egen kanal på Youtube med både söndagsgudstjänster och veckoandakter. I efterhand går det också att lyssna till Helga Trefaldighets gudstjänster via www.helgatrefaldighet.se .

På detta sätt önskar jag att Kristi ord skulle få bo rikligt bland oss också i dessa tider – även om vi inte alltid har möjligt att samlas rent fysiskt. Låt oss inte förtröttas att bära varandra i förbönen. Ni finns i mina böner.

Er i Kristus, Simeon Appell, kyrkoherde Helga Trefaldighets församling

0739-471151, simeon.appell@missionsprovinsen.se

Åboda, 28 mars 2020

Ordning för söndagsandakt (psalmer och sånger kan läsas om så önskas)

Psalm

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Syndabekännelse och bön om förlåtelse

Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.

Det är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig: Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare. I Jesu namn. Amen.

Lovsång (t ex 10, 18, 21, 543:4, 641:7 eller 697:6)

Dagens bön (ur evangelieboken för innevarande söndag alt en psaltarpsalm)

Textläsning (ur söndagens texter; avsluta gärna med tyst begrundan)

Läsning av predikan (om möjlighet finns. Låna gärna predikosamling av kyrkoherden. På nätet finns också predikosamlingar, t ex www.kalin.nu)

Psalm

Förbön (be med egna ord för världen, för kyrkan, för de nödlidande på olika sätt, för släktingar och närstående och för dig själv eller med ord ur bönbok eller psalmboken)

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm

 

 

 

 

Ordning för söndagsandakt (psalmer och sånger kan läsas om så önskas)

Psalm

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Syndabekännelse och bön om förlåtelse

Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.

Det är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig: Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare. I Jesu namn. Amen.

Lovsång (t ex 10, 18, 21, 543:4, 641:7 eller 697:6)

Dagens bön (ur evangelieboken för innevarande söndag alt en psaltarpsalm)

Textläsning (ur söndagens texter; avsluta gärna med tyst begrundan)

Läsning av predikan (om möjlighet finns. Låna gärna predikosamling av kyrkoherden. På nätet finns också predikosamlingar, t ex www.kalin.nu)

Psalm

Förbön (be med egna ord för världen, för kyrkan, för de nödlidande på olika sätt, för släktingar och närstående och för dig själv eller med ord ur bönbok eller psalmboken)

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm