2019-10-06 Högmässa 16 söndagen trefaldighet under ledning av Simeon Appell och predikan av Anders Svensson

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2019-10-06 Högmässa 16 söndagen trefaldighet under ledning av Simeon Appell och predikan av Anders Svensson
/

2019-09-08 Gudstjänst med dop på 12 söndagen efter trefaldighet. Präster är Simeon Appell och Ragnar Block

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2019-09-08 Gudstjänst med dop på 12 söndagen efter trefaldighet. Präster är Simeon Appell och Ragnar Block
/

2019-08-25 Högmässa 10 söndagen efter trefaldighet Simeon Appell och predikan av Joakim Brandt Erlandsson

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2019-08-25 Högmässa 10 söndagen efter trefaldighet Simeon Appell och predikan av Joakim Brandt Erlandsson
/