2024-05-26 Simon Appell lederhögmässa och Joacim Brandt erlandson predikar på Heliga trefaldighets dag

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
2024-05-26 Simon Appell lederhögmässa och Joacim Brandt erlandson predikar på Heliga trefaldighets dag
Laddar in
/

2024-05-19 Joacim Brandt Erlandsson leder högmässa på Pingstdagen

Psalmer: 161, 1:3-4, 475:1-3,5, 366:1-4,7,55, 51

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
2024-05-19 Joacim Brandt Erlandsson leder högmässa på Pingstdagen
Laddar in
/

2024-04-14 Simeon Appell leder Familjehögmässa på 3 söndagen i påsktiden

Psalmer: 558, 697:1, 157, 472, 375,3, 59

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
2024-04-14 Simeon Appell leder Familjehögmässa på 3 söndagen i påsktiden
Laddar in
/