Arne Block

Arne
är kyrkorådets ordförande. Han bor i Åboda med sin fru Agnes och deras barn.
Mobilnr.: 070-9780651