2019-03-24 Högmässa Jungfru Marie bebådelsedag Simeon Appell

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2019-03-24 Högmässa Jungfru Marie bebådelsedag Simeon Appell
/

Lämna ett svar