2020-02-09 Högmässa liturg Simeon Appell, predikan Jakob Appell.

2020-02-09 Högmässa liturg Simeon Appell, predikan Jakob Appell

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2020-02-09 Högmässa liturg Simeon Appell, predikan Jakob Appell.
/

Lämna ett svar