2020-08-09 Högmässa Jan-Erik Appell 9 söndagen efter trefaldighet 257:1-3, 697:6, 519, 580:4-6, 390:5-8, 159:5-6

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2020-08-09 Högmässa Jan-Erik Appell 9 söndagen efter trefaldighet 257:1-3, 697:6, 519, 580:4-6, 390:5-8, 159:5-6
/

Lämna ett svar