2020-09-06 Högmässa 13 söndagen efter trefaldighet Simeon Appell Psalmer: 86:1-3, 18, 588:1-4, 272:1-4, 91:3-5, 336

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2020-09-06 Högmässa 13 söndagen efter trefaldighet Simeon Appell Psalmer: 86:1-3, 18, 588:1-4, 272:1-4, 91:3-5, 336
/

Lämna ett svar