2020-12-27 Högmässa Söndagen efter jul Joacim Brandt Erlandsson förkunnelse skriven av Jan-Erik Appell

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2020-12-27 Högmässa Söndagen efter jul Joacim Brandt Erlandsson förkunnelse skriven av Jan-Erik Appell
/