2021-03-28 Högmässa på palmsöndagen. Joacim Brandt Erlandsson predikar utifrån Simeon Appells manus.

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-03-28 Högmässa på palmsöndagen. Joacim Brandt Erlandsson predikar utifrån Simeon Appells manus.
/