2021-09-05 Högmässa på 14 söndagen efter trefaldighet med Simeon Appell. Gudstjänsten inramades i dag även av vacker fiolmusik.

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-09-05 Högmässa på 14 söndagen efter trefaldighet med Simeon Appell. Gudstjänsten inramades i dag även av vacker fiolmusik.
/