2021-10-03 Högmässa på heliga Mikaels dag med Joacim Brandt Erlandsson

Psalmer: 334, 18:2, Ps91 885:1,5-6, 1:2,5-6,9, 16:1-2, 332:2,5

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-10-03 Högmässa på heliga Mikaels dag med Joacim Brandt Erlandsson
/