2021-11-21 Högmässa på Domsöndagen med Lars Artman

Psalmer: 317, 641:7, 35, 318, 76, 490

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-11-21 Högmässa på Domsöndagen med Lars Artman
/