2022-02-13 Högmässa på söndagen Septuagesima med Simeon Appell

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2022-02-13 Högmässa på söndagen Septuagesima med Simeon Appell
/