2022-04-10 Gudstjänst på Palmsöndagen med Ragnar block. Inspelningen börjar med den GT-texten och slutar med psalmen efter predikan.

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2022-04-10 Gudstjänst på Palmsöndagen med Ragnar block. Inspelningen börjar med den GT-texten och slutar med psalmen efter predikan.
/