2022-04-10 Gudstjänst på Palmsöndagen med Ragnar block. Inspelningen börjar med den GT-texten och slutar med psalmen efter predikan.

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2022 årgång 2
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2022 årgång 2
2022-04-10 Gudstjänst på Palmsöndagen med Ragnar block. Inspelningen börjar med den GT-texten och slutar med psalmen efter predikan.
Loading
/