2022-06-05 Högmässa på Pingstdagen med Konfirmandernas första nattvardsgång. Högmässan leds av Simeon Appell och predikan av Joacim Brandt Erlandsson

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2022 årgång 2
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2022 årgång 2
2022-06-05 Högmässa på Pingstdagen med Konfirmandernas första nattvardsgång. Högmässan leds av Simeon Appell och predikan av Joacim Brandt Erlandsson
Loading
/