2022-06-05 Högmässa på Pingstdagen med Konfirmandernas första nattvardsgång. Högmässan leds av Simeon Appell och predikan av Joacim Brandt Erlandsson

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2022-06-05 Högmässa på Pingstdagen med Konfirmandernas första nattvardsgång. Högmässan leds av Simeon Appell och predikan av Joacim Brandt Erlandsson
/