2022-10-30 Högmässa på 20 söndagen efter trefaldighet med Joacim Brandt Erlandsson

33:1-2, 4
697:1,
294,
379:1-2,5
301:2-4,
5

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2022-10-30 Högmässa på 20 söndagen efter trefaldighet med Joacim Brandt Erlandsson
/