2023-10-01 Ragnar Block leder gudstjänst på Mikaelidagen

334:1-3, 18:1-3, 167:1-5, Ps91 886:1-3, Ps91 885:1-6, 379:1-5

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
2023-10-01 Ragnar Block leder gudstjänst på Mikaelidagen
Loading
/