2023-11-12 Simeon Appell leder högmässa på 23 söndagen efter tref.

Psalmer: 86:1-3, 10, 579:3-5, 274, 393, 161:4

arg-3-2023
arg-3-2023
2023-11-12 Simeon Appell leder högmässa på 23 söndagen efter tref.
/