2024-02-18 Joacim Brandt Erlandsson leder högmässa på 1 söndagen i fastan.

536:1-2,4, 543:4, 566, PS91 846, 700:1, PS91 847:2-3, PS91 850

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
2024-02-18 Joacim Brandt Erlandsson leder högmässa på 1 söndagen i fastan.
Loading
/