2024-03-17 Simeon Appell och Jakob Okkels leder hägmässa på Ljungfru Mariebebådelsedag

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2024 årgång 1
2024-03-17 Simeon Appell och Jakob Okkels leder hägmässa på Ljungfru Mariebebådelsedag
Loading
/