2023-11-12 Simeon Appell leder högmässa på 23 söndagen efter tref.

Psalmer: 86:1-3, 10, 579:3-5, 274, 393, 161:4

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
2023-11-12 Simeon Appell leder högmässa på 23 söndagen efter tref.
Laddar in
/

2023-11-05 Jan-Erik Appell leder högmässa på söndagen efter Alla helgonsdag

Psalmer: 321 697:6 322 306 324:5-7 60:2

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
2023-11-05 Jan-Erik Appell leder högmässa på söndagen efter Alla helgonsdag
Laddar in
/

2023-10-22 Joacim Brandt Erlandsson leder Högmässa på 20 söndagen efter trefaldighet

257:1-2

18

Ps91 840

294

554

336

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
2023-10-22 Joacim Brandt Erlandsson leder Högmässa på 20 söndagen efter trefaldighet
Laddar in
/

2023-10-08 Joacim Brandt Erlandsson leder högmässa på Tacksägelsedagen

PS91 912, 5:1,3, 168, 24, 400:1-2, Ps91 802

Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
Helga Trefaldighets församling inspelningar 2023 årgång 3
2023-10-08 Joacim Brandt Erlandsson leder högmässa på Tacksägelsedagen
Laddar in
/