2021-12-05 Högmässa på 2 söndagen i advent med Joacim Brandt Erlandsson

Psalmer: LH 90, 18, 424, 421:2-5, 639:1,4,6, 110

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-12-05 Högmässa på 2 söndagen i advent med Joacim Brandt Erlandsson
/