2021-12-12 Högmässa på 3 advent med Joacim Brandt Erlandsson

Psalmer: 107:1-2,4, 18, 103:3-5, LH 94, 228:1-2,4, 228:5 inledande solosång: Erik Kallin

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-12-12 Högmässa på 3 advent med Joacim Brandt Erlandsson
/