2021-12-19 Högmässa på 4 söndagen i advent med Simeon Appell (inte så bra ljudkvalité)

Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
Helga Trefaldighets församling - Missionsprovinsen i Kronoberg
2021-12-19 Högmässa på 4 söndagen i advent med Simeon Appell (inte så bra ljudkvalité)
/